Regler

Regler for tidsbegrenset utleie av båtplasser

1. All utleie av båtplasser skal skje gjennom Båthavnlaget. Dette gjelder også for utleie av båtplasser mellom andelseierne av Båthavnlaget

2. Det er nødvendig å være andelseier eller medlem for leie båtplass

3. Medlemmer og andelseiere som ønsker å leie båtplass i havna, skal registreres på venteliste mot innbetaling av administrasjonsgebyr. Registrert innbetaling av dette gebyret legges til grunn for plasseringen på ventelisten.

4. Leietakeren skal innbetale leien direkte til båthavnlaget ihht. Båthavnlagets til enhver tids gjeldende prisliste fastsatt av årsmøtet. Leiesummen fordeles med 80 % til andelseier og 20 % til båthavnlaget, samt et administrasjonsgebyr på kr 200.

5. Ved utleie av båtplass inngås en kontrakt som undertegnes av leietaker, andelseier og Båthavnlaget.

6. Leieforholdet er gjenstand for automatisk fornyelse fra år til år, forutsatt at andelseieren samtykker til dette.

7. Hver av partene kan si opp leieforholdet ved utløp av en ettårs periode ved å gi skriftlig varsel 1-en måned før den løpende perioden opphører. Skriftlig varsel sendes til alle parter.

8. Båtplasser som ikke er utleid er andelseiers ansvar.

9. De som leier båtplass i havna plikter å følge Båthavnlagets til enhver tid gjeldende ordens- og havnereglement.