Informasjon

Utleie servicebygg

Servicebygg

Lokalene er beregnet for privat leie og kapasiteten er maks 30 personer.
Det er besluttet følgende leiepriser . 

Medlemmer              kr. 2000,- pr. dag. 
Ikke-medlemmer     kr. 3000,- pr. dag.

Dette inkluderer IKKE vask.
Tillegg for dette faktureres etter regning fra innleid byrå. Eventuelt så kan nedvask utføres selv etter avtale med utleier. 
 

Utleielokalene er på ett plan og består av kjøkken med kjølehjørne og oppvaskmaskin,
møte/serveringsrom, toaletter, yttergang og vestvedt uteplass.

Leiekontrakt for leie av Servicebygget finner du her

Parkeringsplass

Leieprisen er fastsatt til kr. 5000,- 

Overbelastning av strømanlegg som medfører feil og utkobling av el-anlegg vil bli belastet på bakrunn av faktura fra godkjent el-reperatør.