Informasjon

Pågående prosjekter

Hovedprosjektet for 2019 er fornyelse av E bryggen. Dette prosjektet vil ha oppstart i september og forventes fullført innen utgangen av november 2019. Alle medlemmer som blir berørt av dette prosjektet har blitt kontaktet av daglig leder med nødvendig informasjon.

 

For 2020 planlegges en fornyelse av F bryggen.