Om oss

Historie

Den organiserte aktiviteten i Tøndergårdsfjæra startet i 1957, da Tøndergård Båthavnlag A/L ble stiftet. Ildsjelene bak dette tiltaket kom fra Fuglset-området og det på den tid nyetablerte byggefeltet på Tøndergård.

I fellesskap bygde de naust til hver enkelt, samt en liten molo og slipp for båtopptrekk.

Nye medlemmer som tilkom etter at naustområdet var utbygd, ble inntatt som B-medlemmer i laget.  Disse hadde tilgang til "fellesjolla" som ble benyttet til båtene som lå på "svai".

Grunnet økende behov for båtplasser, ble det i 1981 besluttet å skille interessene. Det ble da skrevet en overenskomst som endte opp med 2 selskaper.  De som hadde naust, etablerte Fuglset Naustlag AL,  mens de øvrige gikk inn i AL Fuglset og Tøndergård Båthavnlag, med Leif Lunder som leder.  Senere ble foreningens navn endret til Molde Båthavnlag AL.

Der hvor parkeringsplassen til båthavna idag ligger, gikk tidligere sjøen nesten helt opp til Fannestrandsveien.   Det er opp igjennom årene lagt ned betydelige ressurser for å bygge opp anlegget slik som det idag framstår.

Idag framstår Molde Båthavnlag AL som en av de største småbåthavner i landet, med over 1000 båtplasser.  Anlegget er dimensjonert for å kunne fortøye båter med størrelse inntil 45 fot.  Det er tilgang til vann og strøm på alle brygger.  Strømanlegget er fortsatt under utbygging.  Foreningen har en hel- og en deltidsansatt og havnekontoret kan kontaktes på tlf 90 22 68 28 eller via e-post post@moldebathavnlag.no Kontortid er mandag og tirsdag mellom kl. 08.00-16.00.