Om oss

Styret består av følgende personer

Kenneth Sandberg

Styreleder

kensea@online.no
901 30 063

Terje Brekke

Nestleder

terje@nordvestvinduet.no
480 27 599

Tor Arne Sørensen

1. Varamedlem

sorensen.holding@hotmail.com
932 31 472

Magne Ivar Mordal

2. Varamedlem

magne.mordal@gmail.com
997 04 345

Dagrun Stakvik

Styremedlem

dagrun@molde-romsdalhavn.no
900 54 006

Geir Blakstad

Styremedlem

geir.blakstad@istad.no
926 05 709

Rune Hoddevik

Styremedlem

runehodd@online.no