Informasjon

Priser

PRISLISTE OPPHALING MED KRAN

Båtlengde = LOA

Båter til og med 7,5 m: kr. 1659,- (2492,-)

Båter fra 7,51m -t.o.m. 9,5m: kr. 2103,- (3154,-) 

Båter fra 9,51m – t.o.m.11,5m: kr. 2600,- (3898,-)  

Båter fra 11,51m -t.o.m.13,5m: kr. 3043,- (4564,-)    

Båter fra 13,51m – t.o.m. 15 m:kr. 3816,- (5725,-)

Prisene gjelder ved betaling med kort på terminal før utsetting.  Ved fakturering påløper gebyr med kr. 200,

Priser i parentes gjelder de som ikke har medlemsskap i Molde Båthavnlag SA.

Båter over 15m gis ikke medlemspris, det kreves at båteier må ta med slippsettingsplan som beskriver løftepunkter etc. Molde Båthavnlag SA forbeholder seg retten til å ikke utføre løft av båter over 15 meter dersom det er manglende dokumentasjon eller en uakseptabel risiko relatert til løftet. Denne vurderingen utføres av kranfører i samråd med daglig leder.


Alle opptak inkluderer høgtrykkspyling av båt samt bruk av støtter inntil en uke.

 

- 1.4. – 31.7. = kr. 100,- ekstra pr dag for oppsett over 1 uke (Etter 2 uker på land økes prisen til kr. 150,- pr. døgn
- 1.7. – 31.7. = gratis i hele perioden
- 1.8. – 31.3. = kr. 50,- pr. dag for oppsett over 1 uke.

Kontortid - mandag og tirsdag fra kl. 0800-1600.

15,1m - 16,5m kr. 8.848,-

16,51m – 18,0 m kr. 11.058,-

18,1 m - 19,5 m kr. 13.276,-

( Alle priser inkl. m.v.a.)         

 
 
Velkommen til båt-opptak 
 

Molde 07.08.2019
Styret